Tag Archives: เขียนเป้าหมาย

เหตุผลที่ลูกค้าต้องการซื้อของ

มีหลายสาเหตุที่แตกต่างกันว่า ท… Read more »

ตั้งเป้าหมายการขายและทำให้สำเร็จ

นักขายระดับแนวหน้าเป็นผู้ที่มุ… Read more »