เหตุผลที่ลูกค้าต้องการซื้อของ

      ปิดความเห็น บน เหตุผลที่ลูกค้าต้องการซื้อของ

มีหลายสาเหตุที่แตกต่างกันว่า ทำไมบางคนถึงซื้อสินค้าหรือบริการของคุณ สิ่งที่คุณต้องรู้มากกว่านี้ก็คือว่าผู้คนซื้อเพราะเหตุผลของพวกเขาเอง

ไม่ใช่เหตุผลของคุณมีความผิดพลาดอย่างหนึ่งของนักขายมือสมัครเล่นคือ การขอร้องให้ผู้อื่นซื้อเพื่อเหตุผลส่วนตัวของตนเอง ไม่ใช่เหตุผลที่กระตุ้นให้ลูกค้าอยากซื้อเอง ส่วนสำคัญที่สุดประการหนึ่งของนักขายที่เป็นขั้นตอนของกระบวนการขายทั้งหมดต้องพึ่งพาก็คือ ความสามารถของคุณในการบ่งชี้ถึงความจำเป้นของลูกค้ามุ่งหวังอย่างถูกต้อง คุณต้องใช้เวลาเท่าที่จำเป็น และถามคำถามให้มากที่สุดเท่าที่จะถามได้เพื่อหาเหตุผลว่าทำไมลูกค้ามุ่งหวังถึงต้องการซื้อ

แรงกระตุ้นขั้นพื้นฐาน

  • โดยหลักการพื้นฐาน การกระตุ้นทุกอย่างของมนุษย์พุ่งเป้าไปที่การพัฒนาปรับปรุงให้ดีอย่างหนึ่ง ผู้คนซื้อสินค้าและบริการเพราะรู้สึกว่าพวกเขาจะมีอะไรดีขึ้นกว่าเดิมอันเป็นผลมาจากการซื้อสินค้าหรือบริการของคุณ 

คุณค่าเชิงอารมณ์

  • คนแต่ละคนมีแรงกระตุ้นในการซื้อที่แตกต่างกันไป จิตวิทยาทางการขายที่สำคัญที่สุดด้านหนึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณค่า เชิงจิตใจ หรือ เชิงอารมณ์ สิ่งนี้เป็นคุณค่าที่มองไม่เห็นและจับต้องไม่ได้ 

คนอื่นรู้สึกอย่างไร

  • ผู้ที่อ่อนไหวต่อความรู้สึกของคนอื่นในสภาพแวดล้อมที่ทำงานหรือบ้านของตน เมื่อใดก็ตามที่มีใครพิจารณาซื้อของอย่างหนึ่ง เขาคิดว่าคนอื่นอาจตอบสนองต่อการตัดสินใจซื้อนั้นได้อย่างไร และไม่มีใครอยากถูกวิจารณ์

ราคาและคุณภาพ

  • นักขายส่วนมากชอบเลียนแบบคำพูดเรื่องราคาและคุณภาพ ราวกับเป็นเหตุผลที่ลูกค้าซื้อของในตลาดที่มีการแข่งขันสูงเช่นทุกวันนี้  คนทั่วไปทึกทักว่าสินค้าหรือบริการของคุณได้รับการตั้งราคาอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพสูงสมราคา 

การบ่งชี้ความต้องการ

  • การขายอย่างมืออาชีพเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์ความต้องการ คุณยังไม่อยู่ในจุดที่จะขายได้จริงๆ จนกว่าคุณได้ถามคำถาม และฟังคำตอบต่างๆ อย่างใกล้ชิดพอ การทำเช่นนี้จะทำให้คุณเข้าใจความต้องการที่เร็วที่สุดของลูกค้ามุ่งหวัง