เทคนิคเพื่อสร้างความสำเร็จกับงานขายสินค้า

      ปิดความเห็น บน เทคนิคเพื่อสร้างความสำเร็จกับงานขายสินค้า

เงิน

อ้างถึงลูกค้าที่พึงพอใจ

ในกรณีนี้ส่วนมากแม้จะมีคำถามเปิดบทสนทนาที่ดีที่สุด ลูกค้ามุ่งหวังจะลังเลและต่อต้านการนัดหมายของคุณ เพื่อสลายการต่อต้านนี้ เทคนิคนี้ใช้ได้ผลมากที่สุดคือ ให้อ้างถึงลูกค้าที่ใช้สินค้าของคุณแล้วพึงพอใจ

เนื่องจากพลังแห่งข้อพิสูจน์ทางสังคม  สิ่งเหล่านี้มักเปลี่ยนลูกค้ามุ่งหวังที่คิดในแง่ลบหรือคิดกลางๆให้กลายเป็นบวก กระตุ้นความปรารถนาที่จะได้พบคุณและเรียนรู้ว่าคนอื่นในอุตสาหกรรมนี้ได้ทำสิ่งใดไปบ้าง

ซักซ้อมในสมอง

สิ่งต่อไปนี้คือเคล็ดลับความสำเร็จที่สำคัญที่สุดในหลักจิตวิทยาการขายทั้งปวง เรื่องนี้เกี่ยวกับวิธีการที่คุณเตรียมตัวทางความคิดและจิตใจทันทีก่อนที่จะไปพบหน้าลูกค้ามุ่งหวัง โดยเฉพาะอย่างยิงในการพบปะกันครั้งแรก

สร้างภาพในใจที่ชัดเจน

ก่อนที่คุณจะไปพบลูกค้ามุ่งหวังเพียงไม่กี่วินาที จงสร้างจินตนาการไว้ในลักษณะที่ลูกค้ามุ่งหวังกำลังตอบสนองตอบต่อคุณในทางบวก มองเห็นพวกเขากำลังยิ้มแย้ม พยักหน้าเห็นด้วย และสบายใจกับการที่ได้พูดคุยอยู่ตรงนั้นกับคุณ

คาดหวังการต้อนรับอย่างดี

บางครั้งลูกค้ามุ่งหวังกำลังวุ่นวายกับปัญหาในตอนเช้า ตั้งแต่ลูกค้ามุ่งหวังมาถึงที่ทำงาน  หลายคนรู้สึกเช่นนี้ คุณอาจมีความน่าสนใจที่สุดตลาดช่วงเช้าหรือช่วงบ่าย เมื่อคุณร่าเริงและยิ้มแย้ม ทำให้พวกเขามีความสุขที่ได้พบคุณ

เคารพสินค้าของคุณ

สิ่งเหล่านี้เป้นความจริงสำหรับการใช้โทรศัพท์เช่นกัน หากลูกค้ามุ่งหวังไม่สามารถซื้อสิ่งที่คุณขายทางโทรศัพท์แล้ว จงอย่าขายด้วยวิธีนี้ หากลูกค้ามุ่งหวังไม่สามารถซื้อและจ่ายเงินทางไปรษณีย์ จงอย่าขายทางไปรษณีย์ หากการขายสินค้าจำเป็นต้นให้ตัวคุณอยู่ตรงนั้นด้วย ให้ยืนยันว่าคุณต้องไปพบเพื่อนำเสนอขายด้วยตนเอง