เทคนิคการขายเพื่อความสำเร็จ

      ปิดความเห็น บน เทคนิคการขายเพื่อความสำเร็จ

สร้างภาพในใจให้แจ่มชัด

เมื่อเขาไปพบกับลูกค้ามุ่งหวัง เขาจะสร้างความเชื่อมั่นออกไป ดูอบอุ่นเป็นมิตร และมั่นใจในตนเอง อ่อนน้อมและให้ความเคารพ เขาสร้างความเป็นมิตรที่ดีต่อทุกคนในบริษัทได้ทันที โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับลูกค้า ซึ่งลูกค้าจะซื้อสินค้าจากเขามากมายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

คุณควบคุมจิตใต้สำนึก

จิตใต้สำนึกมีความเป็นกลางจะเหมือนดินเหนียว ที่คุณสามารถปั้นเป็นรูปอะไรก็ได้ตามที่คุณต้องการ จิตใต้สำนึกไม่ได้คิดหรือตัดสินใจเอง แต่เชื่อฟังคำสั่งในใจ เมื่อคุณควบคุมจิตใต้สำนึกอย่างสมบูรณ์ ฝึกวินัยให้ตนเองคิดและพูดแต่สิ่งที่คุณต้องการเท่านั้น คุณส่งคำสั่งที่ชัดเจนไปที่จิตใต้สำนึก เพื่อมอบความคิด คำพูด และการกระทำให้แก่คุณ

วางแผนการเข้าพบลูกค้าล่วงหน้า

นักขายมือทองแตกต่างจากคนอื่น พวกเขาคิดถึงการเข้าพบลูกค้าล่วงหน้า พวกเขาทบทวนในใจว่าจะพูดอะไรบ้างก่อนไปพบลูกค้ากลุ่มมุ่งหวัง พวกเขาเตรียมความพร้อมด้วยการซ้อมในใจ ซึ่งเป็นเทคนิคขั้นสูงสุดที่นิยมนำไปใช้

มองเห็นตัวเองเป็นคนเก่งที่สุด

ให้จินตนาการตัวเองอย่างต่อเนื่องว่า คุณเป็นคนเก่งที่สุดในสาขาอาชีพ มองเห็นตัวคุณเป็นผู้ที่ทำรายได้สูงสุดคนหนึ่งในธุรกิจ ปรับปรุงตนเอง ด้วยการเลียบแบบนักขายที่ทำรายได้สูงสุดในอุตสาหกรรม

เมื่อคุณเห็นคนอื่นที่กำลังขับรถใหม่ หรือสวมเสื้อผ้าราคาแพง และใส่นาฬิการแพง ให้พูดกับตัวเองว่า สิ่งของเหล่านี้เหมาะกับฉัน