วิธีโน้มน้าวความต้องการของลูกค้า เพื่อการขายขั้นสุดยอด

      ปิดความเห็น บน วิธีโน้มน้าวความต้องการของลูกค้า เพื่อการขายขั้นสุดยอด
 1. เงิน

ทุกคนอยากมีเงินเพิ่มมากขึ้น นี่เป้นความต้องการขั้นพื้นฐาน เมื่อใดก็ตามที่คุณเชื่อมโยงสินค้าและบริการของคุณเข้ากับการหาเงินหรือเก็บออมเงินของลูกค้า คุณจะได้รับความสนใจจากลูกค้าอย่างเต็มที่

 1. ความมั่นคงปลอดภัย

คนแต่ละคนมีความต้องการเรื่องพื้นฐานของความมั่นคงปลอดภัย คนส่วนใหญ่รู้สึกว่า หากพวกเขามีเงินเพียงพอแล้ว พวกเขาจะได้รับความมั่นคงปลอดภัยโดยสมบูรณ์

 1. การมีคนชอบ

ทุกคนอยากมีคนชอบ เราอยากรู้สึกว่าผ็คนรอบข้างยอมรับและเคารพยกย่องตัวเรา เราต้องการได้รับการชื่นชมจากเพื่อนฝูง เพื่อนบ้านและเพื่อนร่วมงาน การบรรลุเปาหมายเหล่านี้ สนองความต้องการในส่วนลึกของจิตใจที่ปรารถนาการยอมรับเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสังคม และการมีคุณค่าในตัวเอง

 1. สถานภาพและศักดิ์ศรี
 2. แรงกระตุ้นที่ทรงพลังมากที่สุดอย่างหนึ่งก็คือ สถานภาพและศักดิ์ศรีส่วนบุคคล เราอยากรู้สึกและมีผู้คนรับรู้ว่าตัวเองมีความสำคัญและมีคุณค่าเราอยากให้ผู้คนยกย่องและชื่นชมทรัพย์สิน หรือความสำเร็จของเรา
 3. การยกย่องชมเชยและการยอมรับความสามารถ

ความต้องการอันสำคัญอย่างหนึ่งที่มีเหมือนกันทุกคนคือ การได้รับการยอมรับในความสำเร็จ เมื่อใดก็ตามที่บางคนได้รับคำชมเชยและการยอมรับในความสำเร็จ ไม่ว่าใหญ่หรือเล็ก บุคคลผู้นั้นจะรู้สึกดีขึ้นและมีความสุขเกี่ยวกับตนเองมากขึ้น

 1. อำนาจ อิทธิพล และความนิยม

มีความต้องการมากมายที่คุณจะแสดงให้เห็นว่า สินค้าหรือบริการของคุณจะตอบสนองได้ ผู้คนต้องการอำนาจและอิทธิพล เพื่อซื้อสินค้าและบริการที่จะทำให้สิ่งเหล่านั้นเพิ่มขึ้นแก่พวกเขา ผู้ที่ต้องการเป็นที่นิยมอยากให้คนชื่นชอบ

 1. การเป็นผู้นำในสาขา

ความต้องการ ความปรารถนาที่อยู่ในส่วนลึกของจิตใจอีกอย่างหนึ่งก็คือ การได้รับการยอมรับว่าล่วงรู้ข้อมูลทันต่อเหตุการณ์เสมอ เราอยากให้คนมองว่าเป็นคนร่วมสมัยและทันสมัย อยากเป็นผู้นำ อยากเป็นคนแนะนำสิ่งใหม่ๆในการทำงาน และกลุ่มคนในสังคมอื่น

 1. ความรักและความเป็นมิตร

ปัจจุบันผู้ที่เป็นสมาชิกบริการจัดหาคู่บนอินเตอร์เน็ตหลายล้านคน ซึ่งจับคู่คนที่มีข้อมูลส่วนตัวคล้ายกัน เพียงเพราะผู้คนต่างแสวงหามิตรและความสัมพันธ์ที่ดี

 1. การเติบโตด้วยตนเอง

ความต้องการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดประการหนึ่งที่สัมพันธ์คือ ความรู้และทักษะเพิ่มเติม ผู้คนอยากรู้สึกว่า ตัวเองเป็นคนที่มีความสามารถพวกเขาอยากเรียนรู้ทักษะใหม่ๆและทำงานได้ดีที่สุด

 1. การเปลี่ยนแปลงตัวเอง

บางครั้งความต้องการที่เป็นนามธรรมที่สุด และความต้องการที่ผู้คนยอมจ่ายเงินมากที่สุดคือ ความปรารถนาในการเปลี่ยนแปลงตนอง หากลูกค้ามุ่งหวังรู้สึกว่า สินค้าและบริการของคุณจะนำเขาไปสู่ชีวิต หรือการงานในระดับใหม่ที่สูงขึ้นกว่าเดิม