ตั้งเป้าหมายการขายและทำให้สำเร็จ

      ปิดความเห็น บน ตั้งเป้าหมายการขายและทำให้สำเร็จ

นักขายระดับแนวหน้าเป็นผู้ที่มุ่งเน้นเป้าหมายอย่างจริงจัง ในทุกรายงานการศึกษาคุณภาพของการมุ่งเป้าหมาย ดูเหมือนว่า จะเชื่อมโยงกับความสำเร็จและการบรรลุเป้าหมายในระดับสูง นักขายที่มีรายได้สูงสุดจะรู้ล่วงหน้าว่า พวกเขาจะทำได้เท่าไหร่ในแต่ละสัปดาห์ แต่ละเดือน แต่ละไตรมาส และแต่ละปีหรือรู้ว่าต้องพบปะลูกค้าจำนวนเท่าไหร่ เพื่อบรรลุเปาหมายของการขายอีกระดับหนึ่ง เมื่อเขามีแผนชัดเจนว่า จะทำอย่างไรกับเงินรายได้ของพวกเรา

เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการประสบความสำเร็จส่วนตัว ที่คุณจะต้องตัดสินว่า คุณตั้งใจทำรายได้เท่าไหร่กันในแต่ละปี หากคุณไม่ชัดเจนเกี่ยวกับเป้าหมายการทำรายได้ของคุณ กิจกรรมการขายจะขาดการมุ่งเน้น

เป้าหมายรายได้ประจำปี

เริ่มต้นด้วยเป้าหมายรายได้ประจำปี คุณจะหาได้เท่าไหร่ในช่วง 12 เดือนข้างหน้า ตัวเลขที่แน่นอนเป็นเท่าไหร่ก็เขียนตัวเลขนั้นลงไปสิ่งนี้จะเป็นเป้าหมายที่ปรับทิศทางของกิจกรรมทั้งหมดตลอดทั้งปี

คุณจำเป็นต้องมีเป้าหมายที่เป็นจริงได้แต่ควรท้าทายด้วย ให้นำรายได้สูงสุดของปีที่คุณเคยได้รับจนถึงปัจจุบัน และเพิ่มยอดรายได้นี้อีก 25-50 เปอร์เซ็นต์ ตัวเลขไหนก็ได้ที่คุณรู้ว่าทำแล้วสบายๆ จงแน่ใจว่าเป้าหมายของคุณน่าเชื่อถือและประสบความสำเร็จได้ เป้าหมายที่ไร้เหตุผลไม่ปลุกเร้าตัวคุณแต่กลับทำให้ตัวคุณหมดกำลังใจ

เขียนเป้าหมาย

เป้าหมายที่มีประสิทธ์ผลต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร บางคนเกิดความลังเลที่จะเขียนเป้าหมายของตนลงบนกระดาษ พวกเขาพูดว่า แล้วถ้าผมทำไม่ได้ล่ะ คุไม่ต้องกังวลกับมันหรอก การจรดปากกาเขียนเป้าหมายของคุณ เพิ่มโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้ถึง 1,000 เปอร์เซ็นต์ หรือนับสิบเท่า และปกติจะเกิดขึ้นเร็วกว่าที่คุณคาดคิดมาก

เป้าหมายของการขายประจำปี

ส่วนที่สองของการตั้งเป้าหมายคือ ให้คุณถามตัวเองว่า จะต้องขายให้ได้เท่าไหร่ในปีนี้เพื่อบรรลุเป้าหมายรายได้ประจำปี

การคำนวณยอดรายได้นี้คงไม่ใช่เรื่องยากแม้คุณจะทำงานที่เป็นได้ประจำบวกกับคอมมิชชั่น คุณควรคาดคะเนปริมาณยอดขายที่แน่นอนซึ่งจำเป็นต้องทำให้สำเร็จ เพื่อให้มีรายได้ตามที่คุณคาดไว้

เป้าหมายรายเดือนและรายสัปดาห์

เมื่อคุณตัดสินใจเรื่องเป้าหมายรายได้และการขายประจำปีของคุณแล้วให้แยกย่อยเป้าหมายนั้นเป็นรายเดือน คุณจะต้องทำรายได้มากเท่าไหร่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายประจำปี