การบริการหลังการขายที่ดีควรเป็นอย่างไร

      ปิดความเห็น บน การบริการหลังการขายที่ดีควรเป็นอย่างไร

การดูแลลูกค้าถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าในระยะยาว อาจเริ่มต้นด้วยการดูแลลูกค้าจากการสอบถามความต้องการ

selling

ความพึงพอใจหลังการซื้อสินค้าหรือใช้บริการ และการวางแผนเพื่อสร้างกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับ ลูกค้าเป้าหมาย สามารถสร้างความพอใจหรือตอบสนองความรู้สึกของลูกค้าเป็นอย่างดีนี้ก็ถือว่าเป็นการดูแลได้เช่นกัน ถ้าดูแลลูกค้าเต็มที่จนลูกค้าพึงพอใจเชื่อว่าคุณมียอดขายพุ่งขึ้นแน่นอนแบบไม่ต้องเดินตามลูกค้าอีกเลย มีแต่ลูกค้าจะเดินตามคุณมากกว่า

ประโยชน์จากการให้บริการที่ดี

  • ลูกค้าเก่าจะสั่งซื้อเพิ่มขึ้น และแนะนำลูกค้าใหม่ให้เรื่อย ๆ  เพราะเกิดการประทับใจและพอใจในคุณภาพของบริการที่ได้รับ
  • การซื้อขายจะสะดวกและง่ายขึ้นเพราะลูกค้าเกิดความเชื่อถือไว้วางใจและเชื่อมั่นในผู้ขายยิ่งขึ้น
  • เสริมสร้างทัศนคติและภาพพจน์ที่ดีแก่บริษัท  สินค้า และนักขาย
  • ได้ลูกค้าใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น ถ้าลูกค้าประจำติดใจการบริการของเรา แน่นอว่ามีการแนนำแน่นอน