การตัดสินใจซื้อเป็นเรื่องอารมณ์

      ปิดความเห็น บน การตัดสินใจซื้อเป็นเรื่องอารมณ์

การตัดสินใจซื้อล้วนเป็นเรื่องอารมณ์ทั้งสิ้น แท้จริงแล้ว ที่สุดที่คุณทำก็เป็นเรื่องอารมณ์ กฎคือว่า ผู้คนตัดสินใจด้วยอารมณ์และความสมเหตุสมผล ของการตัดสินใจเมื่อตัดสินใจไปแล้ว

การเพิ่มความปรารถนาในการซื้อ

  • ลูกค้าปรารถนาที่จะรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนสำคัญ ลูกค้าคือที่มาของรายได้ แต่ไม่มีใครอยากจะรู้สึกว่าเป็นเพียงช่องทางสร้างรายได้ของธุรกิจหรอก พวกเขาอยากจะเป็นคนสำคัญของคุณ ถึงแม้ว่าเขาจะยังไม่ได้ซื้ออะไรเลยจากคุณในวันนี้ แต่วันต่อๆ ไป พวกเขามีโอกาสจะกลับมาอีกแน่ๆ
  • ลูกค้าอยากได้รับความประทับใจ ลูกค้าอยากจะรู้สึกว่าการได้ขายสินค้าให้พวกเขาคือสิทธิพิเศษของคนขาย ซึ่งแปลว่าคุณควรจะให้ ความสำคัญกับสิ่งที่พวกเขาสนใจเป็นอันดับแรก
  • ลูกค้าอยากพูดถึงความต้องการของตัวเอง ในเรื่องการขาย มันก็เป็นเรื่องของลูกค้าทั้งหมดนั่นแหละ เพราะมันคือสิ่งที่ต้องแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้  (แต่ถ้าขายไม่ได้ มันก็คือปัญหาของคนขายนะ) ดังนั้น ลืมเรื่องของตัวเองไปก่อน แล้วให้ความสำคัญ  กับสิ่งที่ลูกค้าต้องการ
  • ลูกค้าต้องการความสำเร็จและความสุข การขายคือกระบวนการสร้างฝันให้เป็นจริง สิ่งที่ลูกค้าคาดหวังจากคุณคือความช่วยเหลือให้พวกเขา  เดินไปถึงเป้าหมายของตัวเองได้
  • ลูกค้าอยากให้คุณฟังอย่างตั้งใจ ตามกฏทั่วไปแล้ว 75 % ของบทสนทนาทางธุรกิจระหว่างคนซื้อกับคนขายคือสิ่งที่ลูกค้าพูดและสิ่ง  คุณฟัง ซึ่งการรอให้ลูกค้าพูดจบเฉยๆ ไม่นับเป็นการฟัง เพราะต้องฟังอย่างเข้าใจว่าพวกเขาต้องการ อะไร

 

สิ่งเหล่านี้คือความปรารถนาในใจของลูกค้า ซึ่งเป็นที่มาที่ไปว่าทำไมธุรกิจจะต้องนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพคุ้มราคา และการบริการที่ดีเยี่ยม ดังนั้น ถ้าธุรกิจทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าได้รับการเติมเต็มความต้องการเหล่านี้ พวกเขาก็จะไม่ไปไหน